Spring naar inhoud
Banner meld jouw duurzame acties

Voorstel Lokaal Klimaat Akkoord aangenomen door raad

30 april 2021

Op donderdag 29 april heeft de gemeenteraad gekozen voor de hoogste ambitie van het Lokaal Klimaat Akkoord van Velsen. Dit betekent dat we in gesprek gaan met de samenleving en grote impactmakers om de uitstoot van CO2 te reduceren.

Wat is het Lokaal Klimaat Akkoord van Velsen precies?

Het Lokaal Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen is een groeiende verzameling afspraken en duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het vermindert het verbruik van fossiele brandstoffen en stimuleert de inzet van schone energie. Samen vormt het een dynamisch akkoord dat moet leiden tot minimaal 49% CO2-reductie in 2030. Er gebeurt namelijk al heel veel in Velsen, maar er kan nog veel meer! Dit proces willen we met het Lokaal Klimaat Akkoord versnellen.

Hoe gaan we dat bereiken?

We gaan in gesprek met de impactmakers in Velsen: de bedrijven en organisaties die het meeste impact kunnen maken op het gebied van CO2-reductie. Daarnaast bieden we een platform voor de samenleving waarin inwoners en bedrijven elkaar kunnen stimuleren en inspireren. En we ontwerpen een CO2-monitor en stimuleren impulsprojecten.

Kortom, we gaan de komende jaren hard aan de slag om stappen te zetten naar een Duurzaam Velsen. Meer weten? Houd Duurzaamvelsen.nl in de gaten, of word lid van de nieuwsbrief van Duurzaam Velsen.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel