Spring naar inhoud

Stemmen

laden...
0
0
0
0
0
0

Status

CO₂-reductieplan gemeentelijke organisatie

Door: Ellen Mulder
18 oktober 2021

Voor 2023 70% minder CO₂ uitstoten ten opzichte van 1990

Gemeente Velsen heeft in 2020 een CO₂-reductieplan opgesteld met acties en maatregelen die betrekking hebben op schone energie, duurzaam vervoer en circulaire economie.

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. De CO₂-reductie van 70% die de gemeente als organisatie in 2023 wil realiseren, is groter en sneller dan wettelijk verplicht. Landelijk is namelijk de afspraak om 49% CO₂-reductie te realiseren. Met dit plan wil de organisatie laten zien dat zij haar voorbeeldrol serieus neemt en dat de benodigde reductie haalbaar en betaalbaar is. Dit is belangrijk omdat gemeente Velsen in een Lokaal Klimaatakkoord afspraken maakt met de samenleving over CO₂-reductie. Op basis van eigen ervaringen en het delen van kennis kan de gemeente inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties helpen om in actie te komen en maatregelen te nemen.

Gemeente Velsen nam bij het opstellen van het CO₂-reductieplan de CO₂-voetafdruk van 2019 als basisjaar. Om te kunnen beoordelen of de gemeente op de goede weg is, wordt ieder jaar opnieuw een CO₂-voetafdruk opgesteld. Zo wordt gemonitord of de gestelde ambitie van 70% CO₂-reductie in 2023 wordt gehaald of dat er extra acties nodig zijn.

Meer informatie : https://www.velsen.nl/gemeentelijke-organisatie-realiseert-19-co2-reductie-in-2020


Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan
refresh

Cancel